Danh sách bài viết

#

TUT lấy tkqc của BM ở via bất tử

bước 1 : vào phần tkqc của bm 

bước 2 : click vào id tkqc của bm cần share

bước 3 : chọn mục chỉ định đối tác (phía bên phải)

bước 4 : click và

2022-12-03 23:58:14

#

Cách kháng tkqc đang treo hoặc bị die 10p sau về

Bước 1: Mua 1 Via Dùng Kháng PAGE , TKCN , BM . ở mục 902
Bước 2: Truy cập link ở via kháng: https://m.facebook.com/support/forms/flow_view?id=2026068680760273
Bước 3: Chọn "Không"

2022-12-03 23:56:37

Bài viết nổi bật